FAN campusgebouw

jk x Food Academy Nijkerk

In opdracht van Food Academy Nijkerk werkte jkx aan een ontwikkelstudie voor een Business Driven Food Campus waarin onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan opleidingen en innovatie.

Het ontwerp bestaat uit opleidingsfaciliteiten, start-ups keuken en faciliteiten voor productontwikkeling.